Racing

Aisan Racing Team

Aisan Racing Team

Atleti:
Ayabe, Takeaki - Fukuda, Shinpei - Hayakawa, Tomohiro - Hiratsuka, Yoshimitsu - Ito, Masakazu - Komori, Ryohei - Mori, Kazuhiro - Nakajima, Yasuharu - Nakane, Hideto - Nishitani, Taiji