Bora WTO 33 Disc Brake, , hi-res-1
Bora WTO 33 Disc Brake, , hi-res-1
Bora WTO 33 Disc Brake, , hi-res-1
Bora WTO 33 Disc Brake, , hi-res-1
Bora WTO 33 Disc Brake, , hi-res-1
Bora WTO 33 Disc Brake, , hi-res-1
Bora WTO 33 Disc Brake, , hi-res-1
Bora WTO 33 Disc Brake, , hi-res-1
ROAD RACING - FULL CARBON - LOW PROFILE - DISC

Bora WTO 33 Disc Brake

Campagnolo introduces the first aerodynamic Disc Brake wheel with a 33 mm profile. Price from 2.461 €

Bora WTO 33 Disc Brake, , hi-res-1