Bora WTO 33 Disc Brake, , hi-res-1
Bora WTO 33 Disc Brake, , hi-res-1
Bora WTO 33 Disc Brake, , hi-res-1
Bora WTO 33 Disc Brake, , hi-res-1
Bora WTO 33 Disc Brake, , hi-res-1
Bora WTO 33 Disc Brake, , hi-res-1
Bora WTO 33 Disc Brake, , hi-res-1
Bora WTO 33 Disc Brake, , hi-res-1
Road racing - full carbon - low profile - disc

Bora WTO 33 Disc Brake

Campagnolo introduces the first aerodynamic Disc Brake wheel with a 33 mm profile. Price from 2.461 €

Bora WTO 33 Disc Brake, , hi-res-1